EMERGO onderscheiden op Comenius-Edumedia-Award 2008

Op vrijdag 20 juni 2008 is het Emergo-programma van de Open Universiteit Nederland onderscheiden tijdens de Europäische EduMedia Preis 2008 in Berlijn. Interactieve Multimedia programma's gemaakt volgens de EMERGO-methodiek en met de EMERGO-toolkit mogen daarmee het kwaliteitszegel voeren van 'Ultiem Multimediaprogramma voor E-learning GPI'.

Uitreiking award

Henk van den Brink van het Onderwijstechnologisch expertisecentrum nam de prijs in ontvangst uit handen van dr. dr. Gerhard E. Ortner, voorzitter van het Gesellschaft für Pädagogik und Information (GPI) in het Institut für Bildung und Medien in Berlijn. De uitreiking van de Comenius EduMedia Awards werd voor de 13e keer gehouden. In totaal waren er 200 inzendingen vanuit 15 Europese landen. De jury stelde vast dat de kwaliteit en kwantiteit van de inzendingen ieder jaar weer hoger is. 'Vooral de pedagogische en didactische ideeën die aan de programma’s ten grondslag liggen zijn belangrijk', aldus juryvoorzitter Ortner. 'Veel geld is nog geen garantie voor kwaliteit'.

Henk van den Brink van het Onderwijstechnologisch expertisecentrum nam de prijs in ontvangst.Over het EMERGO-programma zei de jury: 'Vooral de wijze waarop het samenspel tussen student en programma én de personalisatie zijn uitgevoerd, spreekt erg aan. Dat geldt ook voor de authenticiteit; voor de student relevante problemen worden geënsceneerd in een webgebaseerde multimediale leer/werkomgeving waardoor leren leuk wordt. EMERGO onderscheidt zich daarenboven van andere programma’s door haar Open Source karakter; methodiek en software toolkit zijn kostenloos beschikbaar en aanpasbaar voor een ieder die zijn eigen interactieve casuïstiek wil ontwikkelen.'

Over EMERGO

EMERGO is ontwikkeld in het kader van het gelijknamige Surfproject. Penvoerder was de Open Universiteit. Verder deden aan mee aan het project: de Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Maastricht. EMERGO staat voor een Efficiënte Methodiek voor de ontwikkeling van ERvaringsGericht Onderwijs. Met de EMERGO methodiek en EMERGO toolkit kunnen op doeltreffende wijze realistische praktijkconfrontaties worden ontwikkeld, die via het web worden ontwikkeld en uitgeleverd.
 
Er is grote belangstelling voor het programma, zowel binnen de Open Universiteit als daarbuiten. EMERGO draait bij de faculteit Natuurwetenschappen en bij de Universiteit Utrecht als virtuele stage (80 uur) in de cursus Omgevingsbeleid van de bacheloropleiding. In die stage moeten studenten allerlei opdrachten uitvoeren en kennis toepassen op concrete problemen rondom de Waddenzee, windenergie, fijnstof, waterhuishouding, de fileproblematiek in de driehoek Almere-Amsterdam-Schiphol.

Ook bij de faculteit Managementwetenschappen wordt het EMERGO-programma ingezet voor het verplichte onderdeel ‘Scriptiekring’. Dit programma fungeert als virtuele excursie waarbij studenten die toe zijn aan hun eindscriptie diverse betrokkenen (studenten, begeleiders, hoogleraar) kunnen interviewen, een gesprek kunnen bijwonen waar afgestudeerden en bijna-afgestudeerden vertellen over hun ervaringen met de scriptiekring, zelf aanwezig kunnen zijn bij een scriptiekringbijeenkomst en een afstudeerbijeenkomst. Zo zijn zij in luttele uren bekend met het waarom, wat, hoe en wanneer van het afstuderen. En ze hoeven er niet eens de deur voor uit!

De Hogeschoool Zuyd gebruikt  EMERGO op dit moment in de Pabo-opleiding in het programma Zorgstructuur. Derdejaars studenten onderzoeken in een virtuele stage hoe op een échte basisschool de zorg rond de leerlingen is georganiseerd, zodat zij later in de opleiding op hun eigen stageschool beter weten waar ze op moeten letten als zij daar de zorgstructuur in kaart brengen.
 
Ook de buitenwacht onderkent de kracht van EMERGO als middel om op een efficiënte manier webgebaseerde educatieve multimediaprogramma’s te maken. De Open Universiteit is op dit moment met diverse instellingen in gesprek over mogelijke samenwerking rond EMERGO.