Skills Labs van start

Op 1 september 2008 j.l. is het project Skills Labs: Hoogwaardige e-practica Water Management met EMERGO van start gegaan.

Dit project neemt opleidingsknelpunten weg in het domein Water Management door het realiseren van hoogwaardige en duurzame e-learningoplossingen. Het projectdoel betreft daarmee thema B van het Nationaal Actieplan: de verhoging van het studiesucces en het verbeteren van de kwaliteit van het hoger onderwijs.

Het gaat om studieonderdelen van de milieu-opleidingen die zich richten op complexe vaardigheden in complexe probleemcontexten en waarbij intensieve begeleidingsvormen nodig zijn. In de praktijk schiet deze begeleiding echter te kort door grenzen aan de beschikbaarheid van docenten. Studenten lopen daardoor onnodig vertraging op of torsen de vaardigheidshiaten gedurende hun verdere loopbaan met zich mee.

Oplossingen hiervoor liggen binnen handbereik door de recente beschikbaarheid van de in SURF-verband ontwikkelde EMERGO-methodiek en -toolkit. Deze methodiek maakt het mogelijk met relatief beperkte inspanningen complexe e-learning scenario’s te realiseren. De EMERGO-methodiek en -toolkit hebben zich inmiddels bewezen. Het gaat om proven concepten en proven technologie.

Penvoerder is het Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC) van de Open Universiteit Nederland. Het Milieu-natuurwetenschappelijk consortium bestaat uit de Hogeschool Zeeland, de Open Universiteit Nederland (faculteit Natuurwetenschappen en faculteit Managementwetenschappen) en het Kennis Netwerk Delta Water (KNDW), een samenwerkingsverband in de regio Zeeland op het gebied van waterbeheer en -management (Provincie Zeeland, Delta, de Waterschappen, Roosevelt Academy, NIOO (Nederlands Instituut voor Ecologie), Rijkswaterstaat, Deltares en Wageningen Universiteit en Researchcentrum).

Het project besteedt nadrukkelijk aandacht aan kennisdisseminatie, docentprofessionalisering, verduurzaming en effectmeting. Het project loopt tot 1 maart 2010.

Zie verder: website Skills Labs