SkillsLabs

 

< Terug naar de homepage      

SkillsLabs homepage > Estuarine systems: the Scheldt

 

casus 1
Estuarine systems: the Scheldt

In deze casus leert de student de problematiek rond de bodem-water-systemen in het Scheldebekken te onderzoeken, begrijpen en natuurwetenschappelijk te verklaren. Het gaat hierbij om een natuurwetenschappelijke benadering van bedreigingen voor onze samenleving en complexe ruimtelijke en temporele interacties tussen bodem en water.

Een goed begrip van de processen die horen bij de interactie tussen grond- en oppervlaktewater en tussen bodem en water is nodig om in te kunnen grijpen en maatregelen te kunnen voorstellen. In deze casus wordt het ruimtelijk niveau van een ‘stroomgebied’ centraal genomen. Hierdoor is er ook aandacht voor de internationale en mondiale dimensie van milieuproblemen en kansen met bodem en water. De centrale vraagstelling zou kunnen zijn:  “een veldstudie gericht op onderzoek en verkenning van het Schelde-estuarium naar relevantie voor natuurlijkheid, toegankelijkheid en veiligheid”. Dit door de vraag “waarom is ontpolderen noodzakelijk, vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt” stap voor stap op te lossen. 3 peilers staan in dit onderzoek centraal: de veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid van de schelde.

De student analyseert systematisch concrete problemen en kansen, met behulp van webbased tools/GIS-sites, veelsoortige data en modellen.