SkillsLabs

 

< Terug naar de homepage      

SkillsLabs homepage > Aquaculture: Volkerak Zoommeer

 

casus 3
Aquaculture: Volkerak Zoommeer

In deze casus is het aan de student om een zilt Volkerak Zoommeer gedeeltelijk in te richten als een ‘schelpdierproductiegebied’.

De student speelt in deze casus de rol van projectleider bij een internationaal consultancybureau en voor deze opdracht wordt hij of zij speciaal naar Nederland ingevlogen. Gedurende het verloop van de casus kan de student zich meer specialiseren in de hierbij gepaard gaande beleidsmatige aspecten of zich meer bezig houden met een natuurwetenschappelijke insteek. Zo zal de student (alleen of in samenwerking met andere studenten) met allerlei verschillende aspecten van aquacultuur zoals teelttechniek, beleid, wet- en regelgeving, voedselveiligheid, biologische en economische aspecten te maken krijgen.