SkillsLabs

 

< Terug naar de homepage      

SkillsLabs homepage > Blue-green Algae in Lake Volkerak-Zoom

 

casus 4
Blue-green Algae in Lake Volkerak-Zoom

In deze casus wordt het besluitvormingsproces om van de blauwalgen in het Volkerak Zoommeer af te komen gereconstrueerd. De student is in deze reconstructie projectleider en leert vanuit dat perspectief hoe het beslissingsproces in z’n werk gaat.

Het Volkerak Zoommeer – van oorsprong zoutgetijde gebied – is door de dammen van de Deltawerken verzoet tot een voedselrijk zoetwatermeer waarin blauwalgen gedurende bepaalde perioden welig tieren. Deze giftige blauwalgen zorgen voor grote problemen: stank, een zwemverbod en het water van het meer kan niet voor langer voor irrigatie van de landbouwgewassen gebruikt worden. Aan de hand van een aantal recente studies worden verschillende scenario’s om dit probleem te verhelpen doorgelicht. Enkele van deze scenario’s stellen voor het gebied wederom toegankelijk te maken voor zout water.