English version    Contact    

   
Demonstrators
 
 


Via Demonstrators kun je een stukje EMERGO-casus min of meer als eindgebruiker doen. Meestal heb je een rol die studenten bij zo’n EMERGO-casus kunnen hebben.

Zorg dat jouw browser goed staat ingesteld voor EMERGO.

Jouw vorderingen in de Demonstrator worden na afloop van jouw sessie niet bewaard.
Bij een EMERGO-casus worden vorderingen wel standaard bewaard. Het doen van een EMERGO-casus vergt echter autorisatie en extra handelingen. Dit lijkt overbodig voor een Demonstrator.

Als je een EMERGO-casus uitgebreider – en in meerdere sessies - wilt doorlopen, dan zul je hiervoor wel geautoriseerd moeten worden. Doe dit via ‘Contact’.

In het overzicht hieronder staan de thans beschikbare Demonstrators opgesomd.
Per Demonstrator kun je bij de ‘uitleg’ nadere info vinden hoe je deze Demonstrator kunt gebruiken. Daarnaast kun je nadere info over de EMERGO-casus opvragen waaruit de Demonstrator afkomstig is. Ten slotte zie je een geschatte tijdsindicatie voor het doen van de Demonstrator.

Deze lijst Demonstrators zal worden uitgebreid als binnen de Community nieuwe EMERGO-casussen en Demonstrators beschikbaar komen.

 Demonstrators
casus CSI casus CSI engels casus Omgevingsbeleid casus Waddenzee casus Zorgstructuur casus Estuarine systems: the Scheldt casus Water Governance: Perkpolder casus Aqua Culture: Volkerak Zoommeer casus Blue-green Algae: Volker Zoommeer