English version    Contact    

   
Documentatie
 
   
Het EMERGO-ontwikkelteam heeft de huidige documentatie geschreven. Deze geldt als startpunt voor het zelfstandig leren werken met EMERGO. Nu zijn dit nog ‘verstilde’ documenten, maar we zien graag een gestage overgang en doorgroei naar collectieve documentontwikkeling (wiki-achtige benadering). Daar zal wellicht een ander technisch systeem dan het huidige voor nodig zijn. In ieder geval zal de huidige documentatie als startpunt in zo’n systeem opgenomen moeten worden.
Wij willen de community (jullie dus) bevragen en betrekken bij de keuze voor zo’n systeem.

De documentatie gaat over:
  1. Technische infrastructuur EMERGO Toolkit
  2. Casusontwikkeling met EMERGO
1. Technische infrastructuur EMERGO Toolkit

De EMERGO Toolkit is een web applicatie die draait binnen alle gangbare browsers.
De Toolkit bestaat uit vijf onderdelen die nodig zijn bij het beheer, de productie en de uitlevering van casussen, en bij de monitoring en de ondersteuning van het gebruik van casussen:
  • Een beheeromgeving waarbinnen een beheerder gebruikers van de Toolkit beheert en hen technisch kan ondersteunen bij het doorlopen van een casus.
  • Een auteursomgeving waarbinnen casus ontwikkelaars hun casus invoeren en hun casus kunnen previewen.
  • Een casusrun beheeromgeving waarbinnen runs van ontwikkelde casussen kunnen worden gedefinieerd en waar gebruikers toegewezen kunnen worden tot bepaalde runs.
  • Een tutor omgeving waarbinnen docenten de voortgang van studenten kunnen volgen en hen eventueel kunnen bijsturen.
  • Een afspeelomgeving waarbinnen studenten een casus kunnen doorlopen.
Hoe je de EMERGO Toolkit kunt installeren, vind je onder Download.
Wil je de broncode van de Toolkit zelf aanpassen of wil je meer weten over de architectuur van de Toolkit dan voorziet hierin de volgende info: 2. Casusontwikkeling met EMERGO

Een logische volgorde is: Wiki