English version    Contact    

     
 
21 april 2011
Virtueel evenementenbureau voor roc-opleidingen ict-beheerder mbv EMERGO
De Open Universiteit en Stichting Praktijkleren ontwikkelen een digitaal examenproject voor de roc-opleidingen tot ict-beheerder. Het examenproject krijgt de vorm van een serious game: de studenten gaan 'werken' voor het virtuele evenementenbureau Galema en krijgen de taak om een beheerssysteem op te zetten. Doel van het project is om op een efficiënte manier de competenties van de studenten te toetsen.
Het project start in april 2011 en loopt tot begin 2012.

Zie verder: http://www.ou.nl/eCache/DEF/2/32/704

 
20 mei 2010
Presentatie Skills Labs: Water management casussen met EMERGO
Op donderdag 27 mei 2010 presenteren de Delta Academy van Hogeschool Zeeland, de Open Universiteit en Kennis Netwerk Delta Water de resultaten van het project 'Surfen door Zeeland: e-learning delta innovaties'. De vier Zeeuwse praktijkcasussen waarmee studenten op afstand vaardigheden kunnen verwerven zijn met EMERGO als onderdeel van het project Skills Labs ontwikkeld.

Zie verder: http://celstec.org/content/presentation-skills-labs-watermanagement

 
22 april 2010
Nieuwe EMERGO casus Studiehuis als OpenER cursus beschikbaar
Toen het Studiehuis eind jaren negentig werd ingevoerd waren de verwachtingen hooggespannen. Het Studiehuis zou een heel aantal problemen in het voortgezet onderwijs oplossen. Wat is daar nu, ruim tien jaar later, van terechtgekomen? Dat is het onderwerp van de nieuwe gratis bij de Open Universiteit ontwikkelde OpenER cursus over het studiehuis. Deze is met EMERGO gemaakt en kan via EMERGO worden gevolgd.

Nadere informatie over deze casus waaronder het verkrijgen van een EMERGO-account, zie verder: http://celstec.org/content/new-free-course-study-house

 
19 februari 2010
Rapport - Aandachtspunten voor EMERGO casussen
Een nieuw rapport Aandachtspunten voor EMERGO casussen is verschenen. Het rapport biedt een brede maar beknopte introductie op de diverse in’s en out’s van EMERGO casussen. Het rapport verwijst daarbij ook naar andere rapporten en tools rondom het maken van EMERGO casussen. Het nieuwe rapport biedt daarmee een startpunt van het EMERGO instructiemateriaal.

Het EMERGO instructiemateriaal zal in de komende maand verder worden uitgebreid.

 
9 februari 2010
Evaluatie casussen Skills Labs
Vier met EMERGO ontwikkelde casussen bij het domein Water Management zijn recent door studenten bij de Open Universiteit Nederland en de Hogeschool Zeeland met succes gebruikt. Deze casussen zijn in het project Skills Labs ontwikkeld en geëvalueerd. Studenten waren in zijn algemeenheid zeer tevreden over de integratie van theorie en praktijk in deze casussen. Volgens de studenten zouden de opdrachten wel nog verhelderd kunnen worden. Zo wordt duidelijker aan welke eisen hun uitwerkingen dienen te voldoen.

De casussen zijn zo ontwikkeld dat ze ook door andere onderwijsinstellingen flexibel kunnen worden ingezet en aangepast.

 
26 januari 2010
Netwerktafel Serious Gaming succesvol verlopen
Op dinsdag 19 Januari 2010 is door SURFfoundation in samenwerking met CELSTEC en de SIG Virtuality: Serious Gaming, Virtuele Werelden en Simulaties gericht op HBO & WO een Netwerktafel met als thema Serious Gaming georganiseerd. Vertegenwoordigers van onderwijs, onderzoek en industrie verkenden de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van methoden, tools en voorbeelden op het terrein van Serious gaming, waarbij EMERGO als vertrekpunt werd genomen.

Meer...

 
10 december 2009
Samenwerking CELSTEC en ROC Zadkine
Het Centre for Learning Sciences and Technologies (CELSTEC) van de Open Universiteit heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het ROC Zadkine (Rotterdam) en Stichting Praktijkleren (Amersfoort), gericht op de ontwikkeling van en onderzoek naar webgebaseerde interactieve multimediale praktijkconfrontaties. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van EMERGO.

Zie volledig nieuwsbericht.

 
1 december 2009
EMERGO op Online Educa Berlin
Tijdens Online Educa Berlin zal door Rob Nadolski en Aad Slootmaker op 4 december een presentatie worden verzorgd met de titel "Exploring Architectures for Fast and Easy Development of Immersive Learning Scenarios". Hierbij zal tevens worden ingegaan op de mogelijke rol van EMERGO in zo'n architectuur.

Tijdens de beurs zal EMERGO op de stand van de Open Universiteit Nederland - CELSTEC worden gedemonstreerd.

 
15 oktober 2009
Proeftoetsing gestart
Deze week is bij de Hogeschool Zeeland de proeftoetsing gestart van de e-casus Aquaculture: Volkerak Zoommeer. In deze via EMERGO ontwikkelde e-casus wordt door studenten in tweetallen samengewerkt.
 
25 september 2009
Verslag Summer School Serious Gaming
Deze week is op de Surf Site een verslag verschenen over de Summer School Serious Gaming waarin EMERGO is gebruikt. Het verslag is geschreven door Valère Awouters die met een aantal collega’s van de KHLimburg tijdens de Summer School met EMERGO heeft gewerkt, onder begeleiding van Henk van den Brink, Aad Slootmaker en Hub Kurvers. Zie http://www.surfspace.nl.
 
1 september 2009
EMERGO op Summer School Serious Gaming
Op de 3-daagse Summer School Serious Gaming die door Surf Academy eind augustus werd georganiseerd bij De Waag in Amsterdam is EMERGO, naast Flash, MScape en Games Atelier als game platform gebruikt. Deelnemers konden hun game idee met één van deze platforms uitwerken. De EMERGO-training werd vanuit Skills Labs verzorgd door Henk van den Brink, Aad Slootmaker en Hub Kurvers.
17 december 2008
presentatie Skills Labs
Op 17 december 2008 zal Hans Bronkhorst tijdens EduExchange een presentatie van het Skills Labs verzorgen.

Zie verder: http://www.eduexchange.nl/website.php.
1 september 2008
Skills Labs van start
Op 1 september 2008 j.l. is het project Skills Labs: Hoogwaardige e-practica Water Management met EMERGO van start gegaan. Zie volledig nieuwsbericht.
20 juni 2008
comenius-logoEMERGO onderscheiden
Op vrijdag 20 juni 2008 is het Emergo-programma van de Open Universiteit Nederland onderscheiden tijdens de Europäische EduMedia Preis 2008 in Berlijn. Interactieve Multimedia programma's gemaakt volgens de EMERGO-methodiek en met de EMERGO-toolkit mogen daarmee het kwaliteitszegel voeren van 'Ultiem Multimediaprogramma voor E-learning GPI'. Zie volledig nieuwsbericht.

 
10 februari 2008
EMERGO-toolkit
Via 'probeer de toolkit' is nu een publieke versie beschikbaar van de EMERGO-toolkit, inclusief softwaredocumentatie, installatie- en gebruikshandleiding. U kunt kiezen voor een demo-account om de tools uit te proberen, of voor professioneel gebruik met lokale installatie.

 
28 - 30 november 2007
Online Educa 2007
Geeft Hans Hummel een presentatie met de titel
"
Making Your Own Serious Game: The EMERGO Approach for Integrated, Scenario-Based Game Design" op de Online Educa in Berlijn.
 
10 juli 2007
ISAGA 2007
Hans Hummel zal 10 juli een tweetal presentaties verzorgen tijdens het international ISAGA 2007 congres te Nijmegen: één over de geschiedenis van educatieve games en één over het EMERGO project.
 
30 mei 2007
Serious Gaming Congres
EMERGO zal op 30 mei 2007 worden gepresenteerd tijdens het Congres ‘Serious Gaming – Serious Simulation’ in de Meervaart te Amsterdam.