English version    Contact    

     
 
 

EMERGO

EMERGO is een methodiek en een toolkit voor het ontwikkelen en uitleveren van multimediale casussen waarmee complexe vaardigheden worden aangeleerd. Een EMERGO-casus wordt via internet uitgeleverd en is gericht op het

         samen op afstand

         actief verwerven van complexe vaardigheden

         in multimediaal vormgegeven realistische praktijkconfrontaties,

         via gaming-elementen, simulatie-elementen, en pedagogische elementen

         met een mix van ingebouwde begeleiding en reŽle begeleiding waaronder peerbegeleiding.  

 

Wat zijn de EMERGO-producten?

         Een methodische aanpak voor casusscenario-ontwikkeling, casusontwikkeling en casusuitlevering

         Een software toolkit voor casusontwikkeling en casusuitlevering en

         Complete voorbeelden (beleidswetenschappelijk onderzoek, psychodiagnostiek, lerarenopleiding)

Deze producten komen voor onderwijsdoeleinden vrij en kostenloos beschikbaar, en zijn aanpasbaar en uitbreidbaar.
 

Casus-uitleveromgeving

Casus-uitleveromgeving

 

Waarom EMERGO?

EMERGO gebruikt voor het aanleren van complexe vaardigheden een authentieke multimediale casuÔstiek. Deze casussen worden via internet uitgeleverd. Ze bevatten naast pedagogische elementen ook elementen van simulatie en van gaming. Dit dompelt studenten onder in een rijke en intrigerende leeromgeving waarin zij op effectieve en indringende wijze hun leerervaringen kunnen opdoen. De probleemsituaties zijn realistisch en levensecht en confronteren de lerenden voortdurend met de gevolgen van hun handelen.

EMERGO schept voorwaarden voor de ontwikkeling en verankering van nieuwe vormen van onderwijs en leren. Een onderwijs gericht op het realiseren van productieve leerervaringen. EMERGO sluit aan bij de educatieve potentie van breedbandinternet, computer games, en embedded intelligentie. Hiermee doet EMERGO recht aan de multimodale en multimediale realiteit waarin een nieuwe generatie studenten opgroeit.

 

Voordelen EMERGO

EMERGO biedt oplossingen die leiden tot:

         minder begeleidingsdruk bij docenten
Ingebouwde intelligentie, het via Internet inroepen van hulp bij medestudenten en meer samenwerking tussen studenten leidt tot minder begeleidingsdruk voor docenten.

         actievere studenten en meer studievrijheid
De Toolkit ondersteunt het inbouwen van onverwachte gebeurtenissen en andere gaming elementen. Hierdoor wordt de student tot actieve participatie aangespoord en is van te voren niet precies vastgelegd hoe de student door de casus zal manoeuvreren.

         lagere kosten (productie, complexiteit, distributie)
EMERGO biedt een beproefde, methodische, inzichtelijk gedocumenteerde werkwijze en standaard Toolkit-componenten. Daarmee maak je sneller, en dus goedkoper, realistische casussen die je bovendien snel en goedkoop via het Internet kunt distribueren.

         meer rendement door voorkomen van terugkerende en verloren investeringen
De Toolkit en ontwikkelde casuÔstiek zijn maximaal onderhoudbaar via makkelijk aanpasbare en eenvoudig nieuw toe te voegen componenten. De Toolkit-componenten zijn gebaseerd op open standaarden (XML). Hierdoor zijn investeringen eenmalig en duurzaam.

 

Aandachtspunten gebruik EMERGO

EMERGO biedt als dusdanig nog geen garantie voor succesvol onderwijs. Het vraagt deskundigheid bij ontwerp en ontwikkeling van realistische praktijkconfrontaties. En het vraagt om hoogwaardige kwalitatieve inhoud voor casuÔstiek.

 

Roadmap EMERGO

Het project EMERGO heeft een looptijd gehad van januari 2006 tot eind 2007 via matchfunding vanuit SURF. Projectpartners waren Open Universiteit Nederland (penvoerder), Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit, en Universiteit Utrecht. De eerste versie was beschikbaar rond juni 2007. Een volgende versie van EMERGO is vanaf september 2008 tot februari 2010 binnen het Skills Labs project via matchfunding vanuit SURF tot stand gekomen (zie www.skillslabs.org) . Projectpartners waren Open Universiteit Nederland (penvoerder) via CELSTEC, faculteit Natuurwetenschappen, faculteit Managementwetenschappen, de Hogeschool Zeeland en het Kennis Netwerk DeltaWater (KNDW).

Het is de bedoeling dat in de toekomst het aantal online casussen en gebruikende instellingen wordt uitgebreid. Ook wordt gedacht aan uitbreiding van de Toolkit en het verder verbeteren van het instructiemateriaal EMERGO via de Community-voorzieningen op deze Website. De Roadmap zal in overleg met de Community tot stand komen waarbij het tijdpad voor de Roadmap sterk afhankelijk zal zijn van mogelijkheden tot externe funding en partnerships.

 

Meer info

Wil je betrokken zijn bij het vervolg van EMERGO dan wel meer informatie over EMERGO verkrijgen, neem dan contact op met:

Dr. Hans Hummel         Tel: 045- 5762651          e-mail: hans.hummel@ou.nl

Dr. Rob Nadolski         Tel: 045- 5762389          e-mail: rob.nadolski@ou.nl