Introduction shellfish course

Geschatte tijdsduur demonstratie: ca. 30’.
Uitgangssituatie: je supervisor wil graag dat je wat achtergrondinformatie opdoet over schelpdierkweek. Hij heeft je ingeschreven voor een cursus schelpdierteelt, waar je de dag nadat je in Nederland aangekomen bent naar toe gaat. Als eerste krijg je een lezing van de cursusleider Jouke Heringa.

Opties:

  • Jouke Heringa geeft een introductie waarin achtergrondinformatie omtrent schelpdieren wordt behandeld.
  • Klik op sluit onderaan het venster als de lezing afgelopen is
  • Ga dan naar je PDA en klik op ‘Course material’
  • Bekijk daar onder films Dutch Mussel Culture (d.m.v. het plusje) Suspended Mussel Culture
  • Sluit nadien het venster; einde demonstratie.